მომსახურება
 
 
საზღვაო გადაზიდვა
მომსახურება » საზღვაო გადაზიდვა » 

ჩვენი მომხმარებლების, ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი მომსახურების პორთფელის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვები, ამ მხრივ ჩვენ გთავაზობთ ექსპერტების კონსულტაციას, ჩვენს მიერ შესრულებული იქნება თქვენი ნებისმიერი მოთხოვნა, რაშიც ვეყრდნობით თანამშრომლობას სანდო პარტნიორებს.

ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ მომსახურებას გემების აგენტირებასთან და სატერმინალო მომსახურებასტან დაკავშირებით, როგორც საქართველო პორტებში ასევე, უკრაინის, რუსეთის აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, თურქეთის და სხვა ქვეყნებში, რაც გულისხმობს, პორტებში დატვირთვა გადმოტვირთვით სამშაოებს, საბროკერო მომსახურებას, ტვირთის საბუთების მომზადება, ტვირთის შენახვას.